Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i Jednostek obsługiwanych w I półroczu 2024 roku

Zapytanie ofertowe -   Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i Jednostek obsługiwanych w I półroczu 2024 roku

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i Jednostek obsługiwanych w I półroczu 2024 roku

PDFZMIENIONE Zapytanie ofertowe_BHP na I półrocze 2024.pdf (576,96KB)
PDFPPU_BHP na I półrocze 2024.pdf (520,55KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXZMIENIONY Formularz oferty na I półrocze 2024.docx (44,14KB)
  2. Druk nr 1 – oświadczenie Wykonawcy - DOCXDruk nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy I półrocze 2024 -.docx (15,44KB)
  3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w:
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057 z późn. zm.);

Dokumenty w punkcie 3 mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor PCUW informuje o zmianach w Zapytaniu ofertowym oraz Formularzu oferty:

PDFZawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego i Formularza oferty.pdf (453,76KB)
PDFZMIENIONE Zapytanie ofertowe_BHP na I półrocze 2024.pdf (576,96KB)
DOCXZMIENIONY Formularz oferty na I półrocze 2024.docx (44,14KB)
 

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (146,31KB)
 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie pkt 18 ppkt 8 zapytania ofertowego:

PDFCUW.262.50.2023.ASK_ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.pdf (183,29KB)