Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2024 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2024 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. Zarządzenie 1/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
2. Zarządzenie 2/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie pracy Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu.
3. Zarządzenie 3/2024 w sprawie dofinansowania zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
4.  Zarządzenie 4/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
w 2024 r.
5. Zarządzenie 5/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024
6. Zarządzenie 6/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów
stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
7. Zarządzenie 7/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę okien, drzwi balkonowych i drzwi ewakuacyjnych w budynku C oraz okien
w zapleczu świetlicy w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu - Etap I
8. Zarządzenie 8/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników PCUW
9. Zarządzenie 9/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem trawników, poboczy, skarp i rowów znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatu w mieście Kędzierzynie-Koźlu i koszenie poboczy dróg zamiejskich w 2024r 
10. Zarządzenie 10/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Poprawa efektywności energetycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
11. Zarządzenie 11/2024 w sprawie wprowadzenia aktualizacji do stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
12. Zarządzenie 12/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
13. Zarządzenie 13/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pokrycia dachu w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 2
14. Zarządzenie 14/2024 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
15. Zarządzenie 15/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024
16. Zarządzenie 16/2024 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW