Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i Jednostek obsługiwanych w 2024 roku – w podziale na dwie części

Zapytanie ofertowe -   Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i Jednostek obsługiwanych w 2024 roku – w podziale na dwie części

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i Jednostek obsługiwanych w 2024 roku – w podziale na dwie części

PDFZapytanie ofertowe_BHP-podział na II CZESCI.pdf (578,23KB)
PDFPPU_BHP - podział na 2 CZESCI.pdf (176,41KB)

 

Uaktualnione zapytanie ofertowe oraz PPU:

PDFZapytanie ofertowe uaktualnione - BHP w podziale na dwie części.pdf (578,33KB)
PDFPPU_BHP - część 1.pdf (162,72KB)
PDFPPU_BHP - część 2.pdf (146,56KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz oferty_BHP - podzial na 2 CZESCI.docx (47,41KB)
  2. Druk nr 1 – oświadczenie Wykonawcy - DOCXDruk nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy_BHP- podział na 2 CZESCI.docx (19,35KB)
  3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w:
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057 z późn. zm.);

Dokumenty w punkcie 3 mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (279,35KB)
 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż oferta najkorzystniejsza w obu częściach zamówienia przekracza środki finansowe jakie były przeznaczone na realizację zadania:

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania_CUW.262.23.2024.ASK.pdf (383,94KB)